Online Qeydiyyat

055 448 28 62050 721 15 81012 564 13 64

Layihələrin İdarə Olunması Təlimi

Bizimlə "Layihələrin İdarə Olunması" təliminə hazırsınızmı? 
Təlim haqqında ətraflı məlumatları isə nəzərinizə çatdırırıq 

Müddət: 18 Saat (12 dərs x 1.5 saat)
Ödəniş: 250 AZN
Başlama tarixi: 20.04.2019
Saat : 19:00

Təlim proqramı
1. Layihə İdarəetməsinə Giriş və Layihə İdarəetməsi Metodologiyaları
a. Layihənin xüsusiyyətləri
b. Layihədə məhdudiyyətlərin balanslaşdırılması
c. Layihə idarəetməsi metodologiyasının üstünlükləri
2. Layihə İdarəetməsi üzrə Əsas Anlayışlar
a. Layihə, Proqram və Portfel anlayışları
b. Layihənin Həyat Tsikli 
c. Layihənin planlaşdırılması prosesi
3. Layihənin Başlanması: Layihələrin Müəyyənləşdirilməsi və Seçimi 
a. Layihənin müəyyənləşdirilməsi
b. Layihə Nizamnaməsi (Project Charter) və əsas komponentləri
c. Təklif üçün Sorğu (RFP) və əsas komponentləri
4. Layihə Təkliflərinin Hazırlanması
a. Təklifin verilməsində nəzərə alınmalı amillər
b. Təklifin hazırlanması
c. Təklifin qiymətləndirilməsində nəzərə alınmalı amillər
5. Layihənin Planlanması: Layihə Tapşırığı və İş Bölgüsü Strukturu (WBS)
a. Layihə Tapşırığının (Project Scope) müəyyənləşdirilməsi
b. İş Bölgüsü Strukturunun (WBS) hazırlanması
c. Öhdəliklərin Təyini Matrisi (RAM)
6. Layihədə Resursların və Müddətin Planlaşdırılması 
a. Resursların proqnozlaşdırılması
b. Layihə vaxt cədvəlinin hazırlanması
c. Kritik Yolun (Critical Path) təyini
7. Layihədə Xərclərin Planlaşdırılması
a. Xərclərin proqnozlaşdırılması
b. Faktiki xərcin müəyyənləşdirilməsi
c. Xərc performansının təhlili
8. Layihədə Risklərin Planlaşdırılması
a. Risklərin müəyyənləşdirilməsi
b. Risk qiymətləndirmə matrisi
c. Risk cavab planı
9. Layihənin İcrası: Layihə Meneceri və Layihə Komandası
a. Layihə menecerinin öhdəlikləri
b. Effektiv layihə menecerlərinin əsas xüsusiyyətləri
c. Layihə komandasının yaradılması
10. Layihədə Kommunikasiyanın Təşkili və Sənədləşmə
a. Layihədə kommunikasiya formaları
b. İclaslar və hesabatlar
c. Layihə kommunikasiya planı
11. Layihənin Yekunlaşdırılması
a. Yekun mərhələdə görüləcək işlər
b. Müştəri tərəfindən geri-bildiriş
c. Layihəyə vaxtından əvvəl xitam vermə halları
12. Layihə İdarəetməsi üzrə İcmal və Dəyərləndirmə

Təlimin qısa təsviri
Layihələrin idarəedilməsi – idarəetmənin (menecmentin) praktik sahəsidir. Layihə idarəetməsi istənilən məsələnin həllində, biznesin istənilən sahəsində tətbiq oluna bilər. Çünki yeni məhsulun istehsalından yeni neft yataqlarının işlənməsinə, kommersiya işindən elmi-tədqiqat işinə qədər bütün fəaliyyət növlərinə layihə kimi baxmaq olar. Menecerlər layihələrin idarə edilməsi mexanizmləri və metodologiyalarından istifadə etməklə müəssisənin daha səmərəli fəaliyyətini təşkil etmək imkanı qazanırlar.

Əsas ədəbiyyat
Gido, J. and Clements, J. (2015) Successful Project Management, 6th Edition. Mason, OH: South Western, Cengage Learning.
PMBOK® Guide (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 5th Edition, Project Management Institute.

Qiymətləndirmə
Təlim proqramının sonunda test və açıq suallardan ibarət imtahan keçirilir. İmtahanda 60% və yuxarı nəticə göstərən iştirakçılar müvəffəq sayılır. Təlim proqramı üzrə ayrılmış saatların 25%-dən çoxunda iştirak etməyənlər imtahana buraxılmır. İştirakçı sayı maksimum 16 nəfərdir.

Qeydiyyat linki 
http://btlm.az/Registration/
(Qeydiyyatdan keçən zaman kurs / seminar / təlim bölməsinə- “Layihələrin idarəedilməsi təlimi” yazmağınız xahiş olunur)

Daha ətraflı məlumat üçün isə bizimlə saxlaya bilərsiniz
 050 721 15 81
 012 564 13 64
 info@btlm.az
 Aşıq Molla Cümə küç.138, Nərimanov rayonu

;