Online Qeydiyyat

055 448 28 62050 721 15 81012 564 13 64

Peşəkar Mühasib və Vergi Mütəxəssisi Hazırlama Təlimi

 

 

 

İxtisasınızda peşəkar olmaq istəyirsiniz? Elə isə tələsin!
Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzinin təşkil etdiyi Peşəkar Mühasib və Vergi Mütəxəssisi Hazırlama Təlimi üçün yenidən qeydiyyat başlamışdır.

Təlim, Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi və Azərbaycan Respubikası Auditorlar Palatasının birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçiriləcəkdir.

Təlim proqramı aşağıda göstərilmişdir:

Mühasibatlıq (50 saat)

1.Müəssisələr və onlarda muhasibat uçotunun təşkilinin əhəmiyyəti. - 2 saat

2.İlkin sənədlər və onların əsasında əməliyyatların muhasibat uçotunda əks etdirilməsi. - 2 saat

3.Maliyyə bərabərliyində əməliyyatların qeyd etdirilməsi. - 2 saat

4.T-hesablar, ikili yazılış üsulu, əməliyyat juranlının tərtibi edilməsi. - 2 saat

5.Mühasibat hesablar planı ,onların qruplaşdırılması və ilkin yoxlama balansının hazırlanması - 2 saat

6.İlkin yoxlama balansından istifadə etməklə  maliyyə hesabatlarının hazırlanması qaydası (Balans hesabatı, Mənfəət və zərər haqqında hesabat, Kapitalda dəyəişiklik haqqında hesabat) - 2 saat

7.Mal-material  ehtiyatlarının uçotu və hesabatlarda əks etdirilməsi. (IAS 2) - 2 saat

8.Mal-material ehtiyatların maya dəyərinin hesablanması üsulları: FİFO, LİFO, AVCO metodları (IAS 2) - 2 saat

9.Debitor və kreditor  borcların mahiyyətinin uçotu və hesabatlarda əks etdirilməsi. - 2 saat

10.Qiymətləndirilmiş öhdəliklər, şərti öhdəliklər və şərti aktivlərin uçotu və hesabatlarda əks etdirilməsi      (IAS 37) - 2 saat

11.Valyuta məzənnələrinin uçotu (IAS 21) - 2 saat

12.Əsas vəsaitlərin alışı, amortizasiyası və silinməsinin uçotu və hesabatlarda əks etdirilməsi ( IAS 16) - 4 saat

13.İnvestisiya mülkiyyətinin mahiyyəti , uçotu və onun  hesabatlarda əks etdirilməsi (IAS 40) - 2 saat

14.Qeyri-maddi aktivlərin uçotu və hesabatlarda əks etdirilməsi.(IAS 38) - 2 saat

15.Aktivlərin qiymətdən düşməsi əməliyyatlarının uçotu və hesabatlarda əks etdiriliməsi (İAS36) - 2 saat

16.Yeni standartın tələbinə əsasən icarə əməliyyatlarının uçotu və hesabatlarda əks etdirilməsi (IFRS 16) - 4 saat

17.Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatın hazırlanması. - 2 saat

18.Bank və kassa əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi. - 2 saat

19.Əmək haqqının hesablanması və  ödənilməsi əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi - 2 saat

20.Təhtəlhesab şəxslərlə əməliyyatların rəsmiləşdirilməsi - 2 saat

21.Aralıq imtahanı - 3 saat

22.Final imtahanı - 3 saat

 

 Vergi (10 saat)

1.Vergi məcəlləsinin ümumi hissəsinin izah edilməsi

2.Vergi məcəlləsinin xüsusi hissəsinin izah edilməsi 

3.Vergilər Nazirliyinin digər normativ aktları barədə izahların verilməsi 

4. Praktiki olaraq, vergi orqanı ilə kargüzarlığın aparılmasının göstərilməsi

5.Praktiki olaraq, bəyannamələrin hazırlanması və göndərilməsi barədə məlumatların verilməsi

 

Təlimçilər: İlkin Dövlətov, Elvin Abdullayev


Müddət: 60 Saat (50 saat mühasibatlıq hissəsi + 10 saat vergi hissəsi)

Ödəniş: 450 AZN (hissə - hissə ödənilməsi mümkündür)

Başlama tarixi: 20.04.2019
Saat: 19:00

Sertifikat: Təlimi uğurla bitirən və yekun imtahandan uğurla keçən iştirakçılarımıza Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən təsdiqlənmiş sertifikat təqdim ediləcəkdir!

Dərs günləri və saatları təlimçilər və iştirakçıların qarşılıqlı müzakirəsi əsasında təyin olunacaqdır.

Qeydiyyat :
http://btlm.az/Registration/

Əlaqə vasitələrimiz:
050 721 15 81
012 564 13 64
info@btlm.az
Aşıq Molla Cümə küç.138, Nərimanov rayonu

;